missing alt text

Våre tjenester

Vi fjerner karbon på dine vegne, og lar dere eie klimahistorien. Hvordan dere implementerer karbonfjerning i virksomheten, og hvor dere vil ha karbonet lagret, er opp til dere!

Integrate carbon removal in your business

Net zero pathway
Net zero pathway

Kompenser for dine uungåelige restutslipp og kom i balanse! Seriøse klimabedrifter med tredjepartsverifiserte utslippstall kan kompensere hele eller deler av utslippet sitt gjennom direkte kjøp av kvalitetssikrede karbonfjerningskreditter.

Commit and contribute
Commit and contribute

Kom i gang, fort! Abonnér på 1 tonn årlig karbonfjerning. Vår startpakke til 890 kroner pr måned gir deg 1 tonn CO2-ekvivalenter fjernet fra atmosfæren og lagret hos en av våre klimabønder, full datatilgang og bruk av informasjons- og markedsmateriell.

Remove as you sell
Remove as you sell

Involvér dine kunder! Gjennom oss kan du integrere karbonfjerning i prisen på dine produkter og tjenester. Slik viser gjør du handlekraft på måter som skaper verdi og engasjement.

...and store the carbon wherever you like!

Skreddersy din egen klimahistorie ved å lagre karbonet der du vil
Skreddersy din egen klimahistorie ved å lagre karbonet der du vil

Karbonfjerning med biokull har en unik egenskap: Det kan lagres hvor du

Karbonfjerning med lagring i Norden
Karbonfjerning med lagring i Norden

I samarbeid med bønder i vårt nettverk, tilbyr vi karbonfjerning med lagring i Norge og Norden.

Karbonfjerning med lagring globalt
Karbonfjerning med lagring globalt

Karbonfjerning med lagring globalt er det som gir mest CO2 fjernet og lagret for pengene.