missing alt text

Remove as you sell

Involvér dine kunder! Gjennom oss kan du integrere karbonfjerning i prisen på dine produkter og tjenester. Slik viser gjør du handlekraft på måter som skaper verdi og engasjement.

Vi hjelper deg å bli en muliggjører - som sammen med kundene dine bidrar til å få fart på klimaomstillingen.

Flere av våre kunder har stor suksess med å integrere karbonfjerning i sine fysiske produkter eller tjenester. Konkret, og merkevarebyggende. Erfaring viser at forbrukere ofte setter stor pris på å betale litt ekstra for å være med på å løse klimautfordringene.

Det kan være en klimanøytral kaffekopp, en kilo fjerning av karbon per konsulenttime, eller klima-utligning av en ost. Vi hjelper deg gjerne med ideer!

Modellen er risikofri - da den baserer seg på etterskuddsvis innrapportering. Vi sikrer at karbonfjerning og -lagring skjer innen 12 måneder etter bestilling.

Løpende karbonfjerning kommer på toppen av vår abonnementsmodell, og baserer seg på en forhåndsavtalt pris på sertifisert og fullfinansert karbonfjerning gjennom biokull.

  • Hjelp til å utvikle et konsept for kundeinvolvering
  • Brukervennlig månedlig innrapportering av opptjent beløp
  • Oppgradert nettprofil med oppdaterte tall på karbonfjerning
  • Markedsmateriell til bruk i digitale og fysiske flater
  • Rettighet til bruk av vårt merke for klimabalansert produkt dersom produktet har en tredjepartsverifisert LCA

Tilleggstjenester:

  • Integrasjon med POS-tjenester eller fagsystemer