missing alt text

Karbonfjerning med lagring globalt

Karbonfjerning med lagring globalt er det som gir mest CO2 fjernet og lagret for pengene.

Fra vårt globale nettverk av partnere, tilbyr Down to Earth karbonfjerning med biokull av høyeste kvalitet, med lagring utenfor Norden. På grunn av lavere kostnader for råmateriale og teknologi, får du fjernet mer karbon per dollar, selv om fjerningen er 100 % finansiert av klimakunden.

Samtidig som du ser at karbon fjernes, gir du også en ekstra og velkommen inntekt til bonden som lagrer ditt karbon. Karbonet, i form av biokull, vil i mange tilfeller bli tilført varm og sandholdig jord, noe som gjør verdien av jordforbedring og klimatilpasning enda høyere.

Hver prosjektpartner er håndplukket av Down to Earth og har gått gjennom vår due diligence, som sikrer både OECD-kravene for kjøp i utlandet og klimaeffekten. Hvert kjøp av karbonfjerning kommer med et karbonfjerningskreditt fra et anerkjent klimaregister, som Puro.earth og Carbon Standards Internationals Global C-Sink Registry.