Carbon added to Soil at Magnor, Norway, on behalf of Vestre AS

Net zero pathway

Kompenser for dine uungåelige restutslipp og kom i balanse! Seriøse klimabedrifter med tredjepartsverifiserte utslippstall kan kompensere hele eller deler av utslippet sitt gjennom direkte kjøp av kvalitetssikrede karbonfjerningskreditter.

Hvis du er seriøs i ditt arbeid med klimaomstilling kutter du der du kan, i tråd med anbefalingene fra Science Based Targets. Gjennom Norsk Karbonlagring kan du balansere dine uungåelige restutslipp med fullfinansiert og sertifisert karbonfjerning gjennom biokull.

Forutsetningen for å balansere utslippet gjennom oss er at du er betalende abonnent på vår grunnpakke, og at du har tredjepartsverifiserte utslippstall. Dersom du mangler slike tall kan vi tilby god hjelp gjennom våre partnere.

Dersom vi vet hva du slipper ut, kan vi utstede en bekreftelse på at du har fjernet tilsvarende mengde karbon, eller mer - dersom du vil være karbonnegativ. Da kan du også benytte vårt merke som bekrefter at bedriften din har balansert utslippene.

Våre kreditter er ikke billige, karbonfjerningsmarkedet er preget av mange useriøse aktører. Vi har svært strenge kvalitetskrav, vi fullfinansierer produksjonen, og benytter kun EBC-sertifiserte produsenter. For å unngå uinterde skader på naturmiljøet stiller vi krav til hvilken biomasse som benyttes i produksjonen. Karbonet spores hele veien frem til lagring i landbruksjord. Garantitiden for permanens er 100 år, men de fleste rapporter tyder på mye lengre lagringseffekt.

Vår jobb er å bidra til at ditt klimaengasjement blir et konkurransefortrinn, ikke avlat. Vi hjelper deg derfor med både kommunikasjon, kundeinvolering og insetting i egen verdikjede eller lokalsamfunn. Dersom du ønsker det kan du selv velge hvor kullet ditt skal lagres. I motsetning til mange andre, vil ditt kjøp initiere ny produksjon av biokull. Slik bidrar vi til at karbonfjerningsindustrien får nødvendige vekstvilkår. 

Vil du vite mer? Ta kontakt her: