missing alt text

Skreddersy din egen klimahistorie ved å lagre karbonet der du vil

Karbonfjerning med biokull har en unik egenskap: Det kan lagres hvor du

Dette gjør det mulig for deg å initiere og skape en fullt skreddersydd klimhistorie: Ønsker du at karbonet ditt skal lagres på taket ditt, som Strawberry og Vestre, eller i din hovedregion som Elkonor og Sparebanken Vest? Ønsker du å lagre det i ditt lokalsamfunn som SR-Bank?

Biokull kan brukes både i jordbruksjord, parker, veier, bygninger, fyllinger, takhager, betong og i maling. Din fantasi setter grensene, og vi er klare til å utnytte den til det fulle!

Karbonet du fjerner er det viktigste. Å få det sendt “hjem” er både en måte å øke engasjementet på, øke troverdigheten, visualisere både løsningen og problemet, og overvinne anklager om grønnvasking.

Din egen konkrete klimhistorie venter på deg, bare en telefonsamtale unna!