Våre tjenester

Commit and contribute
Commit and contribute

Kom i gang, fort! Abonnér på 1 tonn årlig karbonfjerning. Vår startpakke til 890 kroner pr måned gir deg 1 tonn CO2-ekvivalenter fjernet fra atmosfæren og lagret hos en av våre klimabønder, full datatilgang og bruk av informasjons- og markedsmateriell.

Karbonfjerning med lagring i Norden
Karbonfjerning med lagring i Norden

I samarbeid med bønder i vårt nettverk, tilbyr vi karbonfjerning med lagring i Norge og Norden.

Skreddersy din egen klimahistorie ved å lagre karbonet der du vil
Skreddersy din egen klimahistorie ved å lagre karbonet der du vil

Karbonfjerning med biokull har en unik egenskap: Det kan lagres hvor du

Remove as you sell
Remove as you sell

Involvér dine kunder! Gjennom oss kan du integrere karbonfjerning i prisen på dine produkter og tjenester. Slik viser gjør du handlekraft på måter som skaper verdi og engasjement.

Karbonfjerning med lagring globalt
Karbonfjerning med lagring globalt

Karbonfjerning med lagring globalt er det som gir mest CO2 fjernet og lagret for pengene.

Net zero pathway
Net zero pathway

Kompenser for dine uungåelige restutslipp og kom i balanse! Seriøse klimabedrifter med tredjepartsverifiserte utslippstall kan kompensere hele eller deler av utslippet sitt gjennom direkte kjøp av kvalitetssikrede karbonfjerningskreditter.

Kvalitetskriterier

Vugge til grav - våre kvalitetskriterier for karbonfjerning gjennom biokull
Vugge til grav - våre kvalitetskriterier for karbonfjerning gjennom biokull

Før karbonet som plantene tar opp ligger trygt lagret i jorda med verifiserbar klimaeffekt er det flere prosesser og kvalitetskontroller som skal gjennomføres. Vi tar kvalitet og transparens på alvor. Her kan du lese mer om standardene og metodene vi i Down to Earth følger for å gi deg faktisk lagret karbon - uten grønnvasking.