missing alt text

Statens Vegvesen

I samarbeid med leverandøren ISS satser Vegvesenet mot at kantinedriften i selskapet skal komme i klimabalanse, Statens Vegvesen har vært en del av Norsk Karbonlagrings nettverk siden 2022.

Vegvesenets første prosjekt er den Svanemerkede kantinen på Lillehammer. Kantinen får beregninger på klimaavtrykket sitt fra ISS sine systemer.

Karbonet som fjernes av Statens Vegvesen stabiliseres hos OBIO på Rudshøgda og lagres hos Henrik Stenberg på gården Stenberg Nordre på Stange. Et perfekt eksempel på hvordan karbonlagring kan være en kortreist prosess med lokal nytteverdi.

Klimapåvirkning

Karbonfjerner
Karbonfjerner