missing alt text

Stenberg Nordre

Karbonlagring

Stenberg Nordre drives av Henrik Stenberg som er 8. generasjon på gården i Romedal, Stange. Her drives planteproduksjon på 320 daa, og Henrik ønsker å se hvordan biokull kan brukes for å forbedre jordhelse og øke avlinger.

Romedal i Stange er et av de mest produktive jordbruksområdene i landet, med svært god jordkvalitet. For at jorda her skal kunne gi sunn og trygg mat i generasjoner kan biokull være en innsatsfaktor som bidrar. Sammen med flinke bønder og et tungt fagmiljø blir det interessant å følge utviklingen på jordene til Henrik fremover.