OBIOs production facility at Rudshøgda, Norway

OBIO

Produsent

OBIO er en biokullprodusent som produserer høykvalitets biokull basert på restråstoff fra skogvirke.

OBIO tilbyr biokull fra Norges første kommersielle pyrolyseanlegg. Flis, grot og andre sidestrømmer fra skog- og landbruk er biomasse som bygges ved fotosyntese. Vann, solenergi og CO2 fra atmosfæren er byggesteinene. Pyrolyse er en industriell prosess der biomasse omdannes til biokull. Biokull fra fabrikken inneholder over 90 % rent karbon. Opplandske utnytter også varmen og tilbyr dette videre for høyest mulig utnyttelse.

missing alt text
missing alt text
missing alt text
missing alt text