missing alt text

Posten/Bring

Posten/Brings el-lastebiler er våre foretrukne transportmidler!

Etter karbonet er stabilisert hos en av våre biokull-produsenter, må det fraktes til trygg lagring i jord. Dette er en omfattende jobb, som må gjøres av folk som kan det - og så miljøvennlig som mulig.

Posten/Bring er langt fremme når det kommer til omstilling av transportbransjen, og har de siste årene satset tungt på nullutslippskjøretøy. De gangene det er praktisk mulig, vil vi bruke disse kjøretøyene til å transportere karbonet fra produsent til lagrer.

De gangene vi må velge andre løsninger, inkluderer netto-regnestykket utslipp fra transport.