Gjensidiges hovedkvarter i Oslo

Gjensidige Forsikring

Gjensidige har satt et ambisiøst mål om å redusere klimagassutslipp fra egen virksomhet med 75 prosent innen 2025, og netto nullutslipp av klimagasser innen 2050, i tråd med Parisavtalen. Nå er de sammen med Down to Earth i gang med å fjerne de tonnene de ikke får kuttet!

- Vi har allerede kuttet over 80 prosent siden 2019. De klimagassutslippene vi ikke lykkes med å kutte, ønsker vi å kompensere for gjennom kjøp av klimakreditter som finansierer klimagassreduserende prosjekter, sier direktør for bærekraft i Gjensidige Bente Sverdrup.

Fra 2023 bidrar derfor Gjensidige forsikring til finansiering av nye løsninger innen karbonlagring i skog og jordsmonn. Dette gjør de også for å bidra til utvikling av gode klimaløsninger i samfunnet.

- Etter grundige vurderinger har vi nå inngått avtaler om pilotprosjekter med blant andre Down to Earth for å ta klimagasser ut av atmosfæren med produksjon av biokull, som også er bra for matjorda, sier Bente Sverdrup.

Karbonfjerning er en løsning som vurderes som reelt viktig for å hindre ytterligere klimaendringer og konsekvenser av dette. For å nå langsiktige klimamål er verden også avhengig av faktisk å fjerne klimagasser fra atmosfæren.

- Gjennom avtale med blant andre Down to Earth etablerer Gjensidige et pilotsamarbeid med nyskapende virksomheter som også vil være viktige for å utvikle framtidens løsninger for karbonfjerning- og lagring. Samtidig bidrar vi gjennom dette til naturbaserte løsninger som vil være viktige i vårt arbeid for å redusere naturrisiko, i tillegg til klimarisiko, sier hun.

Klimapåvirkning

Gjensidige Forsikring har lagret 11 000 Kg CO2 i jorda

Karbonfjerner
Karbonfjerner