missing alt text

Cotierra

Produsent

Down to Earth samarbeider med Cotierra om å gjøre karbonfjerning med biokull verdifullt for kaffebønder i Sør-Amerika.

Med sine mobile biokullovner gir Cotierra kaffeprodusenter en mulighet til å gjøre avfallet fra kaffeproduksjonen om til et verdifullt jordforbedringsmiddel, samtidig som de fjerner og lagrer karbon - som gir bøndene en kjærkommen ekstra inntektskilde de ikke hadde før.

Cotierras teknologi overvåker omdannelsen fra kaffechaff til biokull. De har full oversikt over råstoff inn, og kvaliteten og klimaverdien av biokull ut. Oversikten gir en klimakreditt fra CSI C-Sink registry.

En viktig del av virksomheten deres er også å overvåke effektene av å bruke biokull i kaffeproduksjonen. Foreløpige studier viser en avlingsvekst på om lag 10% og behov for 30% mindre gjødsel på de plantasjene biokull brukes.