missing alt text

Høgevarde

Høgevarde lagrer karbon for å redusere klimaavtrykket fra utbyggingen av Europas største sykkelstinettverk!

I årene fremover skal Høgevarde bygge et av Europas største nettverk av sykkelstier. Ambisjonen er at Høgevarde og Flå skal bli en ledende destinasjon for stisykling både nasjonalt og internasjonalt.

Høgevarde har engasjert det australske selskapet World Trail til å bygge bærekraftige sykkelstier, og ønsker å ta ansvar for CO2 avtrykket knyttet til transporten av personellet til World Trail.

Biokullet levert gjennom Down to Earth vil gå til lokale gårder rundt destinasjonen. Høgevarde ser også på mulighet til å kjøre et testprosjekt der biokullet brukes i sykkelstien. Dette fordi biokull fungerer som en svamp og kan være med å ta unna nedbør og holde stien tørr og fin. Bra for stien, bra for klima og mikrobiologien.

Høgevarde er i våre øyne en ledestjerne med tanke på hvordan selskaper tar ansvar for sine CO2 avtrykk. Alt for mange går i fella og velger kvantitet for å dekke hele CO2 avtrykket og ender opp med å kjøpe løsninger som har tvilsom klimaeffekt. Ved å velge karbonfjerning og ikke fire på kvaliteten selv om det ikke dekker hele avtrykket reduserer Høgevarde avtrykket med sikkert klimaeffekt.

Klimapåvirkning

Høgevarde har lagret 7 000 Kg CO2 i jorda

Karbonfjerner
Karbonfjerner