logo og kaffebrenneriet

Bergen Kaffebrenneri

På Bergen Kaffebrenneri sine to cafeer får du karbonlagring inkludert i dagens kaffe! Slik utlignes klimaavtrykket fra kaffekoppen med negative utslipp.

Når du kommer inn på Bergen Kaffebrenneri, skjønner du raskt at du har med dedikerte fagfolk å gjøre. Her får du kaffe av høy kvalitet, brent med omsorg for prosessen og kjærlighet til smaken.

Nå er kaffebrenneriet også i gang med en pilot som vitner om kjærlighet til verden. Når du kjøper dagens kaffe, følger det med en egen varelinje som heter klimanøytralisering. Denne går til å bestille karbonlagring i biokull, for å utligne klimaavtrykket kaffen har.


Karbonet du bestiller med kaffen, blir lagret på gårder i Bergensområdet.

Klimaavtrykket per på 20 gram CO2 per kopp kaffe er regnet ut av Green House AS.

Klimapåvirkning

Produkt med utliknet klimaavtrykk
Produkt med utliknet klimaavtrykk