missing alt text

Våre kvalitetskrav

Å lagre karbon med Norsk Karbonlagring fungerer fordi vi ikke tar snarveier. Dette er våre kvalitetskrav for å sikre klimaeffekt:

  1. Vi tilbyr kun karbon med høy addisjonalitet, det betyr at karbonfangst og lagringen er helt avhengig av ditt kjøp for å realiseres.
  2. Karbonet skal lagres stabilt og lenge nok til at det gjør en forskjell. Minstekravet til permanens er 100 år.
  3. Lagringen skal være irreversibel - menneskelige handlinger eller uhell skal ikke kunne forårsake en lekkasje.
  4. Hvert C02-molekyl skal kun telles en gang, av en part. Dobbelttelling eller dobbel bokføring skal ikke forekomme.
  5. Målinger skal være helhetlige, dokumentere fra vugge til grav basert på anerkjente metoder - med konservative anslag.
  6. Alle data skal deles med kunden, og alt vi gjør skal kunne verifiseres og etterprøves av uavhengig tredjepart.
  7. Vi skal hele tiden jobbe for å gjøre løsninger, prosesser og systemer bedre enn de er i dag.
  8. Klimaløsningene våre skal ikke ha utilsiktede negative virkninger, men snarere bidra til positive samfunnseffekter

Les våre kvalitetskrav til karbonlagring i biokull:

Fra vugge til grav - et dypdykk i karbonlagringen og biokullproduksjonen. Klikk her!