Salat fra Toppe

Toppe Gartneri

Jordbærene er store og smakfulle allerede tidlig i sesongen. Favori, heter de, og vokser på bord i en energieffektiv drivhushall på Toppe Gartneri.

Gartneriet har vært drevet av Toppefamilien i generasjoner. Det har alltid vært viktig å spille på lag med naturen i arbeidet med å dyrke lokal kvalitetsmat og -blomster. Toppe Gartneri har vært en pioner på å arbeide med biokull, og det er derfor helt naturlig for dem å bli en del av Down to Earths nettverk så fort det var mulig, i starten av 2023.

Ambisjonen er å selge bær og salat med klimaavtrykk utlignet med karbonlagring. Produktene dyrkes i karbonet som lagres.

Klimapåvirkning

Karbonfjerner
Karbonfjerner