Logo og strand Stokkøya

Stokkøya Strandhotell

På Stokkøya Strandhotell får alle gjester mulighet til å utligne klimaavtrykket fra oppholdet sitt!

Et døgn på Stokkøya Strandhotell har et gjennomsnittlig klimaavtrykk på 36,5 kilo CO2. for 182,5 kroner lagrer du like mye CO2e i jord.

Karbonlagringen kommer norsk landbruk og kjøkkenhagen på Stokkøya til gode som jordforbedring! Karbonet lagres i trøndersk matjord, og en god del havner også i hotellets kjøkkenhage. Spør betjeningen for å få lov til å være med å spa ut litt selv!

Avtrykket er regnet ut av Asplan Viak. Tallet baserer seg på klimaavtrykket fra 2021 delt på antall gjestedøgn samme år.

Klimapåvirkning

Stokkøya Strandhotell har lagret 1 073 Kg CO2 i jorda

Karbonfjerner
Karbonfjerner