Agape means "hope". From Kwanglim Methodist Church in Antakya

Stefanusalliansen

Stefanusalliansen jobber for trosfrihet og for å støtte forfulgte religiøse minoriteter over hele verden. Mange av de mest sårbare i verden bor i land som også hardt rammet av klimaendringer, noe ansatte og partnere i Stefanus erfarer daglig.

For å kunne utføre arbeidet sitt, er organisasjonen avhengig av en del reisevirksomhet. De jobber aktivt med å redusere utslipp så godt de kan, men dette er en krevende øvelse. Karbonet de slipper ut ønsker de å håndtere på ansvarlig vis, og har derfor inngått samarbeid med Down to Earth.

Karbonet Stefanusalliansen fjerner blir stabilisert hos vår partner PyroNam i Namibia, og lagret på savannen. Der bidrar det til jordforbedring og klimatilpasning av et sårbart økosystem.

Klimapåvirkning

Karbonfjerner
Karbonfjerner