Sparebank 1 SR-Bank

SR-Bank har lenge vært en profilert aktør på bærekraft. Nå bruker de posisjonen sin for å sette en ny standard i klimakampen: CO2 som slippes ut kan bare håndteres forsvarlig med fjerning av like mye karbon fra atmosfæren. Alt karbonet lagres lokalt i landbruksjord i Rogaland.

SR-bank oppfyller sin ambisiøse bærekraftsstrategi ved å lagre karbon tilsvarende utslippene sine i scope 1 og 2 i 2022.

- Vi har funnet en løsning som faktisk nytter, og som også gir mening for oss og kundene våre, ved at fysisk karbon kan lagres i nærheten. I tillegg er vi glade for at vår karbonlagring bidrar til langvarig jordforbedring hos våre landbrukspartnere, sier bærekraftsdirektør Guro Elgheim Sivertsen.

Se SR-Banks egen fortelling om sin karbonfjerning med biokull her:

Klimapåvirkning

Sparebank 1 SR-Bank har lagret 50 000 Kg CO2 i jorda

Karbonfjerner
Karbonfjerner