missing alt text

Sparebanken Vest

Sparebanken Vest er sitt ansvar bevisst som bank i det mest avgjørende 10-året for å snu kode rød for verden. Løsningene Vestlandet utvikler som verden trenger, bygger varige verdier for regionen.

Sparebanken Vest har satt seg mål om netto null klimagassutslipp innen 2040 - ti år før andre store selskaper og regioner. Dette gjør de fordi finans er en drivkraft for å få disse endringene til å skje, og fordi det ligger konkurransekraft i å være ett steg foran.

Tiden er ikke på vår side - vi vet at det trengs modig lederskap for at regionen, kundene våre og vår egen bank skal endre seg i en mer bærekraftig retning allerede i morgen

- fra Sparebanken Vests Bærekraftsstrategi

Sparebanken Vest kjøper karbonlagring både for å ta ansvar for deler av utslippet i 2022, og å være med på å bygge en bedrift med utspring i en fjord på Vestlandet. Ved å gjøre dette er de også med på å sette standarden for en ny type lederskap i klimakampen.

Bærekraft er en av våre største forretningsrisikoer, og vår største forretningsmulighet. Vi skal være ett steg foran - for å bygge varig konkurransekraft.