missing alt text

Lystgården

Stiftelsen Lystgården er et senter for mat og urbant landbruk. Gjennom JORD & BORD jobber de med både økologisk og sosial bærekraft. Lystgården har fra starten av 2023 vært karbonfjerner med Down to Earth. De lagrer selv karbonet, og bruker det aktivt i egen dyrking og aktiviteter!

Lystgården jobber med JORD ved å drive Bybonden i Bergen som jobber med å gi inspirasjon og kunnskap om dyrking i nabolag, parsellhager, skoler, bedrifter rundt omkring i Bergen og har kurs og på Lystgården. I tillegg jobber de med å løfte gründere som vil starte med grønnsaksproduksjon i Vestland og har en inkubator for markedshager.

Stiftelsen jobber med BORD ved blant annet å invitere til langbordsmåltider på Lystgården. Der kan man komme alene eller sammen, fleksibel pris, lokale råvarer og gjerne en bonde eller kokk som forteller historien bak maten. På denne måten kobler vi mennesker sammen, korter ned avstanden mellom forbruker og bonde og setter klima på tallerken.

I tillegg har vi sesongkurs og arrangementer gjennom året innenfor begge disse to temaene. Lystgårdens målgruppe er folk i hele Bergen.

Huset er en fredet og historisk lystgård, med en stor fellesskapshage åpen for publikum og egen parsellhage. Lystgården jobber for hele Bergen og er med i det nasjonale nettverket for sentre som jobber med urbant landbruk.

Det er grasrotbevegelsen Bærekraftige liv på Landås som startet Lystgården i 2017. Derfor er Lystgårdens perspektiv alltid fra sivilsamfunnets vinkel og frivillig innsats en stor del av driften. På dagtid har også mange arbeidsplassen sin på Lystgården. Blant annet er Bærekraftige liv-bevegelsen som leier kontorer og bruker huset til sine arrangementer.

Klimapåvirkning

Karbonfjerner
Karbonfjerner