missing alt text

ClimatePoint

ClimatePoint har ambisjon om å lede kapital til de mest påvirkningsfulle løsningene og arbeide for at hele investeringsfeltet beveger seg fra kvalifiserbare til kvantifiserbare mål, for å møte Parisavtalen.

Forretningsmodeller og økonomisk avkastning må være i tråd med positiv, sosial og miljømessig påvirkning. ClimatePoint Methodology er et ledende verktøy for vurdering, optimalisering og strategi for å nå disse ambisiøse målene.

Selv om ClimatePoint arbeider for å minimere klimafotavtrykk generelt, har virksomheten i seg selv fortsatt utslipp. ClimatePoint er stolt av å kompensere for dette ved hjelp av karbonfjerning med Down to Earth.

Klimapåvirkning

Karbonfjerner
Karbonfjerner