missing alt text

Øyvind Lind

Karbonlagring

Økologisk bonde med stor entusiasme og kunnskap om biokull. Har blant annet utviklet egen pyrolyse-ovn, Soil+, for at gardsbruk selv skal kunne produsere biokull.

Øyvind Lind driver gården sin i Torsnes i Fredrikstad. Som en av Down to Earth sine tidlige bønder, er Øyvind med i et samarbeidsprosjekt der også Viken fylkeskommune er med. Viken har sine mål om økt mengde karbon i jord, og Down to Earths modell er en av måtene å oppnå det på!