missing alt text

Nordre Gren

Karbonlagring

På Nordre Gren ved Krøderfjorden produseres det økologisk urkorn som selges gjennom Sigdal Mølle.

Ole Gunnar Skinnes har siden han kjøpte Nordre Gren vært opptatt av å bygge opp jorda på naturens premisser. Ved å drive økologisk og regenerativt oppnår han god kvalitet på kornet, samtidig som jordhelse og økosystemer trives.