missing alt text

Nes Herregård

Karbonlagring

Nes Herregård er en ærverdig herregård fra 1600-tallet, ca 5 km sør for Fredrikstad. Edvard Fosdahl driver planteproduksjon på gården med sine 1050 dekar, og produserer hovedsaklig såkorn til Strand Unikorn.

Gården har lagt om 400 dekar til å følge regenerative dyrkingsprinsipper og er en av seks gårder som bidrar i prosjektet «Regenerativ dyrking i praksis - Referansegårder 2021 - 2023», finansiert av Landbruksdirektoratet. Dette inkluderer blant annet fangvekster, redusert gjødsling via jorden, introduksjon av bladgjødsling, mineralsk utbalansering av jorden, minimere bruken av plantevernmiddel og øke tilbakeføringen av organisk materiale til jorden. Gården ser på biokull ladet med gylle eller kompost som en nyttig komponent i fremtiden. Målet er en god jordhelse som kan produsere sunne planter på en måte som er bærekraftig både for både klima og folkehelsen.