missing alt text

Gloppestad Gård

Karbonlagring

Leidulf Gloppestad i Gloppen bruker biokull som jordforbedring og til foring av sine melkekyr.

Gloppestad har i lengre tid fungert som karbonlager for utligning av klimaavtrykk i de lokale bedriftene Lauget og Gloppen Hotell. Han er den aller første bonden vi i Norsk Karbonlagring startet samarbeid med.