missing alt text

Knivsland Høylandsfe/Tangen søndre

Karbonlagring

På Tangen søndre, en gård fra 1700-tallet, har de drevet med skotsk høylandsfe siden 2021. Kuene går ute året rundt, og driften er uten kraftfor. Fra 2024 er biokull fra karbonfjerning en del av innsatsmidlene!

Synnøve Knivsland sørger for at karbon fjernet av Down to Earths kunder blir irreversibelt lagret. Karbonet som har form av biokull fordeles i kompost og talle, som er det halmrike underlaget kyrne går på i leskurene. I tallen og komposten lades biokullet med mikroliv og næring, før det fordeles ut på enga hvor høylandsfeet skal spise gress sesongen etter.

På Tangen søndre har de flere jorder med jord preget av mye sand. Her renner næring og vann raskt gjennom, spesielt ved store nedbørsmengder. Med biokull fra karbonfjerning vil jordas evne til å holde på dette øke, og jorda bli mer robust mot værtypene som følger med klimaendringene.

missing alt text
missing alt text
missing alt text
missing alt text