Jørgen Dahlgren på gården i Lier

Jørgen Dahlgren

Karbonlagring

Jørgen Dahlgren driver med melkeproduksjon i Lier ikke lagt fra Drammen. Målet er hele tiden for å finne gode løsninger for å hjelpe samfunnet med å få mer miljøvennlig mat.

Fra gården drives ca 500 daa jord som hovedsaklig går til grass men noe går også til maisproduksjon.

Jørgen har lenge vært interessert i biokull og jordkarbon, og er stolt karbonlagrer for Down to Earth.