Andreas foran hovedbygningen fra 1769

Grinder Gård

Karbonlagring

Grinder Gård er en historisk storgård med røtter tilbake til 1300-tallet. Gården drives i dag av Andreas Bakken med produksjon av poteter, gulrot, jordbær, og korn, i tillegg til en besetning med sau.

Langs Glommas bredder er det fin jord som passer perfekt til grønnsaksproduksjon. Ved å tilsette biokull kan bidra kan jordas evne til å holde på vann bedres, og dermed gjøre jorda mindre utsatt for tørke. Dette vil være viktig i et endret klima med mer ustabile værmønstre, og bidra til at Andreas kan fortsette å produsere store mengder korn, gulrot, og potet.