Logo Ducky

Ducky

Tjenestetilbyder

Ducky er vår partner på utregning av klimaavtrykk.

Ducky er basert i Trondheim og Oslo, og har i løpet av de siste årene blitt anerkjent som en av de verdensledende aktørene innen tilgjengeliggjøring av klimadata. I vår streben etter best tilgjengelige data når vi er på jakt etter produkt og tjenesters utslippsdata, er Ducky en naturlig aktør å snu seg til.

Les mer om Ducky på ducky.eco