missing alt text

Vestre fjerner karbon - og lagrer det på taket av egen fabrikk!

Vestre har inngått et samarbeid med Down to Earth for å bidra til å bekjempe klimaendringene ved å fjerne CO2! Teknologien er biokull, og lagringen av karbonet skjer rett ved og på taket av egen møbelfabrikk.

JL
Jesper Backer Lemming

Vestres internasjonale suksess skyldes ikke bare deres distinkte møbeldesign, men også deres langvarige ledelse innen bærekraft. De har lenge jobbet aktivt med å redusere karbonintensiteten i produktene sine, søkt løsninger for å dekarbonisere hele verdikjeden og fjernet sine restutslipp med høykvalitets karbonfjerning.

Vestre har lenge vært en leder på bærekraft i Norge, og vi er stolte av å kunne bistå dem videre i det arbeidet. - Bjørnulf Tveit Benestad, Daglig leder Down to Earth

Vestres samarbeid med Down to Earth har ført til fjerning av 74 tonn CO2-ekvivalenter ved at biogent karbon stabiliseres i fast form kalt biokull. Det at klimatiltaket er håndfast med lokale tilleggseffekter var viktig for Vestres beslutning.

Biokull i jord fungerer som jordforbedring, klimatilpasning og bidrar til økt mikroliv uten at det blir brutt ned. Karbonet vil bli lagret lokalt av bønder nær deres innovative fabrikk The Plus i Magnor, og noe blir også lagt i jorda på fabrikkens takhage til våren.

Med Down to Earth blir vår innsats for et bedre klima også en engasjerende fortelling om Vestres bidrag til lokalmiljøet. Det at karbonfjerningen vår faktisk øker jordhelse og forbedrer matsikkerhet for fremtiden, gir håndfaste fordeler til lokalsamfunnet vårt.
- Øyvind Bjørnstad, Bærekraftssjef i Vestre

Den første forsendelsen av biokull ble sendt allerede forrige uke. Resten har ankommet bonden denne uka og vil bli lagt i bakken til våren. Jordmonnet karbonet skal lagres i er sandholdig jord, som vil ha ekstra stor nytte at karbonet som blir tilført.

Vi gleder oss til å se effektene av jordforbedringen i årene som kommer!
- Bjørnulf Tveit Benestad