missing alt text

Nå starter jobben med å fjerne karbon

FNs klimarapport levner ingen tvil om at vi nå må begynne å hente tilbake karbon fra atmostfæren. Det må skalere helt enormt. Og jobben begynner nå.

AN
Anders Waage Nilsen

Det har tatt tid å ta inn over seg FNs siste klimarapport. Budskapet er så dramatisk at det ligger bortenfor det vi mennesker er i stand til å ta inn over oss. For å holde oss under 1,5 grader må globale CO₂-utslipp halveres innen 2030. Det er 7 år til. Og ikke nok med det: Vi må nå netto null i løpet av 30 år.

Er det håp? Ja. Men fremover måles håp i tonn. Og det holder dessverre ikke lenger bare å kutte. Uansett scenario må vi de neste årene begynne med karbonfjerning i enorm skala. Vi må hente karbon tilbake fra atmosfæren.

Arbeidet er i gang!

Dette arbeidet begynner nå. Det nettopp for å å sette fart på karbonfjerningen at selskapet Norsk Karbonlagring er etablert. Vi samarbeider med biokullprodusenter og bønder om å hente CO2 tilbake og lagre karbonet i landbruksjord. Nøkkelen for å klare dette er ansvarlige næringslivsaktører, som vil kompensere for sine uungåelige utslipp.

I prosessen vi benytter gjør naturen halve jobben, og karbonmengden kan estimeres og kontrolleres helt nøyaktig. Trær henter karbon fra luften, restråstoff fra skogbruket omdannes industrielt til fast stabil karbon i form av biokull - som kan lagres i landbruksjord. Biokull krever ingen tilført energi, og og kullet forbedrer jordkvaliteten.

Enkel og lønnsom karbonfjerning 

Norsk Karbonlagring sin rolle er ikke å produsere selv, men å bygge opp markedet for karbonfjerning. Vi setter små og store bedrifter i stand til å begynne å balansere ut sitt karbonavtrykk på en troverdig og lønnsom måte. Vi gjør det til god butikk å være en karbonfjerner!

• For å gjøre det enkelt å komme i gang har vi etablert en abonnementsordning, der bedrifter kan fjerne 1 tonn karbon for 890 kroner i måneden.

• Vi hjelper også til med å inkludere karbonfjerning i produkter og tjenester, slik at sluttkundene kan ta sin del av kostnadene. Vi hjelper også til med markedsmateriell.

• I vår modell kjøper du ikke bare en kreditt, men fullfinansiert produksjon som også inkluderer administrasjon og transport til lagringsstedet. Vi har etablert et nettverk av karbonbønder som bidrar til å lagre biokullet trygt i landbruksjord.

Små kunder gjør en stor forskjell

Modellen vår er unik. Ellers i verden er det bare giganter som Facebook, Shopify og Stripe som kjøper karbonfjerningskreditter. Vi gjør ansvarlige hverdagsbedrifter til bestillere av karbonfjerning, og bidrar til dokumentasjon og samarbeidd i hele verdikjeden.

Vi forenkler prosessen slik at ansvarlige virksomheter kan vise vei i arbeidet med å fjerne karbon. Hvert bidrag er ikke stort, men tilsammen utgjør bedrifter som SR-bank, Bergen Kaffebrenneri, Rygge Meieri, Lauget og Lystgården en stor forskjell. Så langt har de tilsammen fjernet 100 tonn karbon. Fremover skal de de bli mange, mange flere!

Så ja, klimarapporten er dyster lesning. Fremover måler vi håp i tonn. Men responsen vi opplever i markedet nå gjør at vi begynner å tro at denne omstillingen er mulig.

Om bedriften din vil lære mer eller bestille karbonfjerning, du fylle ut vårt kontaktskjema.