missing alt text

Klimaansvar handler ikke om å toe sine hender. Det handler om å brette opp ermene og gjøre det som funker.

Historiens mest omtalte henrettelse ble utført av en person som mente det var feil. Før han ga ordren vasket han hendene sine, for å vise at han tok avstand fra det som skjedde. Kan denne hendelsen si oss noe om lederskap i møte med klimakrisen?

BB
Bjørnulf Tveit Benestad

Håndvasken har fått sitt eget ordtak. Det heter "å toe sine hender", og beskriver det å distanserte seg fra ansvar og konsekvenser av det du gjør. Pontius Pilatus ville vise at dette ikke var hans avgjørelse, men folkets. Men det var han som hadde ansvaret, og mulighet til å forhindre det. Han var lederen, og han lot det skje. Hva hadde skjedd om han gjorde det han mente var rett?

Denne henrettelsen er verken første eller siste gang beslutningstakere blir dratt mellom det man egentlig mener er rett og det som gir popularitet, kortsiktig økonomisk vinning eller stemmer i et valg.

De langsiktige konsekvensene for klima (og verden vi lever i) har de siste årene måttet vike for kortsiktig vinning - og de gjør det stadig. Klimakrisens toing av hender er bedre kjent som "grønnvasking" - en symbolsk liten vask blir blåst opp, for å vise for allmenheten at man er uten skyld.

Grønnvasking er imidlertid mer alvorlig enn kun det å frasi seg skyld for en enkelt hendelse. Grønnvasking er å gå glipp av muligheten vi har til å endre historiens utfall. I motsetning til en henrettelse, kan du faktisk velge på nytt i morgen det du ikke klarte i dag. Det betyr at manglende valg, feil valg eller grønnvasking ikke er enkeltavgjørelser, men pågående handlinger. Det betyr også at det er mulig å gjøre godt igjen: Det er "jo før jo heller", men også "bedre sent enn aldri".

Verdens største utfordring krever noe av ledere - på alle nivå. Og nå er det vi, du og jeg som leser dette, som er de som har det ansvaret og som avgjør hvordan det går. De neste sju årene vil avgjøre utfallet av de neste 1000.

Derfor handler klimaansvar ikke om å toe sine hender. Det handler om på brette opp ermene og gjøre det som må til.

Pontius Pilatus ville ikke nødvendigvis blitt populær på kort sikt av å gjøre det han mente var rett. Men det er unektelig et interessant å tenke tanken helt ut. Hva ville skjedd på lang sikt?

Down to Earth (tidl. Norsk Karbonlagring) er til for å gjøre det enkelt for din bedrift å ta valg i klimakrisen som tåler morgendagens kritiske lys. For rundt en måned siden åpnet vi et nytt tilbud: Nå kan næringslivet ta del i vårt nettverket av karbonfjernende bedrifter med vår nye abonnementsløsning. På kort tid har vi sett en dobling av antall karbonfjernere!

Disse bedriftene velger kvalitet med reell og etterprøvbar klimaeffekt. Felles for dem er at alle lagrer minst ett tonn CO2-ekvivalenter per år. Ett tonn er kanskje ikke mye hver for seg (mange lagrer også mer), men sammen er dette reelle bidrag til å endre historien.

Med Down to Earth kan også din bedrift brette opp ermene. Følg denne linken for å komme i gang, eller ta kontakt med en av våre folk om du har spørsmål!