Fra lanseringen av rapporten

Jakten på klimanøytralitet – biokull i sikte

«Jakten på klimanøytralitet» er rapporten for næringslivsaktører som mener alvor med å utligne sine restutslipp. Biokull er en av få teknologier som får grønt lys.

BB
Bjørnulf Tveit Benestad

Hva gjør vi med med bærekraftsrapporten for 2021, og ikke minst strategiene som ble lagt i forkant, som lovet full «klimanøytralitet» for lenge siden? Med Jakten på klimanøytralitet hever PwC og ZERO lista for dette begrepet. Det holder ikke lenger å betale noen for å slippe ut mindre, eller handle tvilsomme kreditter til en billig penge. For å kunne kalle seg klimanøytral må man faktisk fjerne like mye CO2 fra atmosfæren som man har sluppet ut.

Norsk karbonlagring tilbyr karbonlagring som tjeneste. Vi gjør det gjennom stabilisering og lagring av karbon i biokull. Biokull er en av tre teknologier som får grønt lys i PwC og ZEROs trafikklysmodell i rapporten. Vi står klare til å bistå i å fange og lagre utslippet bedrifter har.

Les hele rapporten her: Jakten på klimanøytralitet

Biokullproduksjonen i Norge i dag er relativt liten, og innsatsfaktorene er dyre. Dette ønsker vi å gjøre neo med, sammen med norske forbrukere og bedrifter. For å få hjulene i gang, trenger vi fremoverlente partnere som kan leve med at kvalitet koster. I bytte tilbyr vi å være en pilotaktør som vågde å være med fra start. Og du, sammenliknet med de andre teknologiene for fangst og lagring ligger vi lavt.

PwC og ZERO knytter seg opp mot klimainitiativet Science Based Targets, som blant annet UN COMPACT står bak. Bedriften må ha et klimaregnskap, et mål om å ha kuttet 50% i 2030 og videre 90-95% i 2050, og følge dette opp med en handlingsplan som gir resultater, for å kunne smykke seg med tittelen klimanøytral. Vi stiller de samme kravene til våre kunder om de skal kunne kalle hele virksomheten sin klimanøytral. Fra vår side det ikke tvil: Karbon ikke sluppet ut er bedre enn karbon sluppet ut og så fanget og lagret.

Norsk Karbonlagring representerer en teknologi og en utvikling verden er helt avhengig av at lykkes. For å være klar til å ta de store volumene noen få år frem i tid må vi begynne nå. Og du som leser dette, på vegne av deg selv eller en bedrift, er hjertelig velkommen til å være med på laget. Sammen skal vi sørge for at mest mulig karbon stabiliseres og lagres trygt og irreversibelt i norsk landbruksjord!