missing alt text

Det er tid for å gjøre opp klimaåret 2022

Med karbonfjerning via Norsk Karbonlagring kan du ta ansvar for fjorårets klimautslipp.

BB
Bjørnulf Tveit Benestad

Vi er inne i et nytt år, og oppsummeringen av året som gikk. For mange av dere innebærer dette også bærekraftsrapportering. Hvordan gikk det egentlig med utslippene i 2022? Hva sier kalkulatoren til slutt på de forskjellige delene av driften? Og når det er gjort: Hvordan forholder du deg til det du finner?

Unngå grønnvasking

Kompensering, offsets eller utligning - ord som i stor grad handler om det samme: å ta ansvar for utslippet du ikke klarte å kutte. Dette kan gjøres på mange måter, og det finnes et stort internasjonalt marked for kjøp og salg av det som kalles klimakreditter - eierskap til klimavennlige prosjekter.

Teorien er: Kjøper du en klimakreditt, overtar du ansvaret, eller æren, for ett tonn mindre CO2 i atmosfæren. Har du 1000 tonn utslipp, er kjøp av 1000 klimakreditter en mulig måte å adressere det på. Men det er ikke likegyldig hvilken løsning du velger. Grønnvasking er  med god grunn blitt et etablert begrep, og de første ukene i januar har vært full av nyheter om regnskog- og andre treprosjekter som viser seg å være mindre verdifulle enn man trodde - og noen rett ut verdiløse.

Grønnvasking handler både om at selskaper selv overkommuniserer effekten av det de gjør, men og mer ubevisst at de har kjøpt klimakreditter eller offsets fra prosjekter som lovet mye mer enn de kunne holde.

Karbonfjerning er nødvendig

Det er ikke vanskelig å kjøpe billige kreditter, men med mange useriøse aktører i markedet er det være vanskelig å være helt sikker på hva det er du egentlig har betalt for. Dette har ført til at flere selskaper heller velger å kommunisere “Vi driver ikke med offsets!”.

Dette fremstår ved første øyekast som et ansvarlig standpunkt. I klimaperspektiv er det imidlertid en stor utfordring. Alle veikart til 1,5-gradersmålet tilsier nemlig at vi må drive med offsets, om vi skal lykkes i å snu utviklingen. Men det må gjøres riktig.

Fremtidens klimaløsninger - det som går utover kutt i egne utslipp - handler om teknologier for fjerning av CO2 og karbon. Samtidig som vi kutter alle utslipp vi kan, helst i tråd med en plan mot netto null (SBTi o.l.), må vi ta de karbon-atomene vi slipper ut tilbake igjen. På begge fronter ligger vi alvorlig bak skjema, og resultatet merker vi i stadig bare ved å se ut vinduet, eller scrolle gjennom nyhetene. I valget av klimaløsning er det til slutt selskapet som blir stående ansvarlig for det det har kjøpt og kommunisert.

I Norsk Karbonlagring leverer vi karbonfangst og -lagring på bestilling. Med markedets strengeste krav til klimaløsninger, er dette noe vi i Norsk Karbonlagring ønsker å hjelpe deg med å gjøre skikkelig. Vår filosofi er at det som kjøpes i dag, skal kunne stå seg i møte med dokumentasjonskrav i fremtiden. Vi baserer oss på teknologi anbefalt av FNs klimapanel, og den eneste kommersielt tilgjengelige metoden for fjerning av karbon: Biokull.

Vi jobber kun med sertifiserte produsenter, med svært strenge krav til dokumentasjon, også til lagringen hos våre bønder. Som kvittering får våre kunde et klimasertifikat med en internasjonalt anerkjent klimakreditt til bruk i klimarapporteringen. Kreditten garanterer at karbonet er tatt ut av atmosfæren i minst 100 år.

Vi hjelper deg i gang med utligning

Selskapet vårt jobber etter en visjon om å skalere karbonfjerning så vi kommer tilbake på sporet. Vi er allerede i gang med å bistå klimaansvarlige bedrifter med å utligne utslipp tonn for tonn, eller kilo for kilo - med full sporbarhet.

Teknologien er håndfast,  gjennomdokumentert og tilgjengelig. For å styrke troverdigheten og gi deg som kunde enda mer eierskap til klimaløsningen du velger, gir vi deg muligheten til selv å velge hvor karbonet lagres. Og om du vil kan du være med ut på jordet til en av våre landbrukspartnere og spa det ned selv. Du kan selv se og ta på karbonet, og det er ingen fare for at andre tar eierskap til ditt karbon. I tillegg vil karbonet bidra til langsiktig jordforbedring og klimatilpasning der det legges. På den måten kan bedriften din både ta ansvar for eget utslipp, og samtidig være med på å bygge fremtidens matproduksjon og landbruk.

Så til deg som har resultatansvar for bærekraften: Du trenger ikke trenger vente til morgen. Hvis du tar kontakt med oss før rapporten legges frem kan vi hjelpe deg å utligne det karbonet du slapp ut i fjor!